Březen 2018

Motto na březen: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Oscar Wilde

 

Autoevaluace - klima školy očima rodičů 2018

 

Co nás čeká v březnu:

26. 2. - 2. 3. - jarní prázdniny ZŠ

pá 9. března - divadlo Kuba Kubikula

12. - 18. března - Národní týden trénování paměti - https://www.treninkpameti.com/pametove-hry-na-internetu/

po 19. března - dopravní výchova MŠ

čt 22. března - zumba Indiánka MŠ

čt 22. března - keramika s Martinou ZŠ / Jarní tvoření

po 26. února - fotografování třídních kolektivů

út 27. února - zumba Pekařka ZŠ

st 28. března - velikonoční dílny ŠD

st 28. března - Noc s Andersenem ZŠ

čt 29. března - po 2. dubna - velikonoční prázdniny ZŠ

Program Hry na rozvíjení sebeúcty

Program Cvičení pro trénink paměti a koncentrace

 
Uložte si do kalendáře - plánované akce na 2. pololetí:
20. dubna - zápis do 1. ročníku ZŠ Pozvánka k zápisu - Žádost o přijetí k PŠD - Žádost o odklad PŠD
10. května - zápis dětí do MŠ - Žádost o přijetí
10. června - zahradní slavnosti školy
29. června - ukončení školního roku 2017/18, vysvědčení ZŠ
2. - 4. července - provoz MŠ
27. - 31. srpna - provoz MŠ (ne pro nově přijaté děti!)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2018

 EU Copyright | Page