Noviny leden 2018

 

Změny ve škole a školce

Od začátku roku 2018 proběhlo v naší škole několik změn. Paní Jitku Tenklovou vystřídala na pozici ředitelky školy Vendula Holmanová. Nová ředitelka byla touto funkcí od 1. 1. 2018 dočasně pověřená zřizovatelem školy, tedy obcí Bratronice. Doufáme, že tato změna nijak významně nezmění zaběhnutý chod školy a školky. Paní Jitka Tenklová nadále zůstává ve škole jako učitelka, školní psycholog a projektový manager.

Na pozici vedoucí vychovatelky školní družiny nastoupila paní Zuzana Ernstová, která má s prací ve školní družině mnohaleté zkušennosti. Doufáme, že se jí bude u nás ve škole líbit a děti budou i nadále do družiny chodit rády.

Poslední změnou v našem týmu je nový „trenér“ oblíbeného florbalu, Richard Lachman, student 4. ročníku Sportovního gymnázia v Kladně. Kroužek florbalu probíhá každé pondělí od 14.30 - 16.00 hod a každý pátek od 13.30 – 15.00 hod.

Všem čtenářům přejeme úspěšný a spokojený rok 2018 a na shledanou ve škole a školce

Vendula Holmanová

 

Zprávy ze školní jídelny

V loňském školním roce jsme uvařily 17990 obědů, což je v průměru 98 obědů denně. Dodržujeme nutriční doporučení, zajišťujeme, aby strava byla pestrá, a snažíme se, aby u nás dětem chutnalo. Máme 115 strávníků (z MŠ 40 dětí, 62 dětí ze ZŠ a 13 zaměstnanců).

Pracovníci České školní inspekce při návštěvě naší školy kontrolovali i dokumentaci školní jídelny. V říjnu nás navštívily Mgr. Navrátilová a p. Dragounová z Hygienické stanice, které kontrolovaly dodržování hygienických předpisů, pracovních postupů, plnění spotřebního koše a zápisů kontrolních a kritických bodů. Obě kontroly dopadly dobře. Kromě našeho hlavního úkolu-uvařit dětem chutnou a nutričně vyváženou stravu, plníme další požadavky předpisů pro provoz školní jídelny.

Od září 2017 došlo ke změně v placení poplatků. Ty vybíráme pouze převodem na účet. Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří platí poplatky včas a podle návodu, který obdrželi. To znamená, že uvádějí vedle názvu účtu i jméno dítěte a druh platby (MŠ- školné, ŠJ- stravné, ŠD- družina). Ještě bych upřesnila, že platba v měsíci lednu je na měsíc leden a ne za měsíc minulý. Zároveň chci požádat, aby výše poplatků odpovídala částce uvedené pro děti z MŠ na informačním lístku a pro děti v ZŠ v žákovské knížce.

Vyhnanovská M.

 

Plán důležitých akcí školy a školky na 2. pololetí:

27. ledna od 20 hod - 13. školní ples „Army“

31. ledna - vysvědčení pro žáky ZŠ

2. února - pololetní prázdniny pro žáky ZŠ

26. února - 2. března - jarní prázdniny pro žáky ZŠ

20. dubna - zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

10. května - zápis dětí do MŠ

29. června - ukončení školního roku, vysvědčení ZŠ

2.- 4. července- provoz MŠ

 

Kontakty:

Web: http://www.zsbratronice.cz/e-mail: zsms.bratronice@seznam.cztel.: 774 462 120

Vendula HolmanováEU Copyright | Page