Sponzoři

Ať  už máme na kontě kolik chceme, vždycky k naší úplné spokojenosti ještě trocha těch peněz chybí. Moc děkujeme všem našim minulým, současným i budoucím sponzorům. Chcete-li naši školu i vy ostatní podpořit finančně, materiálně či pozitivní energií, obraťte se na vedení školy nebo na kteréhokoliv zaměstnance a ptejte se na přání a potřeby jednotlivých pracovišť  (škola, školka, družina, jídelna, jednotlivé třídy).

Děkujeme všem sponzorům za hodnotné věcné dary a finanční částky věnované pro potřeby našich dětí.

 


 

Sponzoři školního roku 2017/2018:

* Sponzoři 13. školního plesu v PDF.

* Čtvrtým sponzorem tohoto školního roku se stávají Stejskalovi, Bratronice (finanční dar škole).

* Třetím letošním sponzorem je firma M. Karas, Destro, Sýkořice (finanční dar škole).

* Druzí letošní sponzoři: Janoutovi, Bratronice (CD přehrávače pro MŠ).

* Letní soutěž o prvního sponzora nového školního roku.... Výhercem se stává..... pan Kuna, Žilina (finanční dar škole).

:-)


 

Sponzoři školního roku 2016/2017:

Chcete být první? wink Sponzorské dary přijímáme po celý rok.

* ... Prvními jarními sponzory jsou firmy Querity a Kondor - děkujeme za finanční příspěvky pro školu a školku

* ... Dalším sponzorem školy se stal pan Kuna ze Žiliny - finanční dar škole 1.000 Kč.

* ... Sponzoři 12. školního plesu v PDF.

* ... Sedmým sponzorem je anonymní dárce - děkujeme za finanční příspěvek školce.

* ... Šestým sponzorem jsou manželé Janoutovi z Bratronic - zakoupení nových šatních bloků do šatny Berušek v MŠ.

* ... Pátým sponzorem je Ing. Martin Kadlec z Bratronic - finanční dar ve výši 1.000 Kč na nákup sportovních pomůcek pro ZŠ a MŠ.

* ... Čtvrtí sponzoři jsou manželé O. a Z. Švejcarovi z Bratronic - finanční dar ve výši 2.000 Kč na nákup knih pro MŠ.

* ... Třetím sponzorem se stal pan MUDr. Jiří Moravec, který věnoval škole zánovní PC monitor Benq.

* ... Druhým sponzorem je Ing. Michal Švejcar z Dolního Bezděkova - finanční dar ve výši 2.000 Kč na nákup didaktických pomůcek pro MŠ.

* ... Prvním sponzorem letošního školního roku je firma Destro - finanční dar ve výši 5.000 Kč na nákup vánočních dárků pro MŠ.


 

Sponzoři školního roku 2015/2016:

* ... Za prvního sponzora letošního školního roku považujeme pana Ladislava Koláře ze Lhoty, který v přípravném týdnu provedl zdarma pravidelnou dezinsekci jídelny, družiny, školy a školky v celkové hodnotě ca 2.500 Kč. Moc děkujeme!

* ... Děkujeme za sponzorský dar ve výši 1.000,- Kč od paní L. Dědičové z Bratronic na pomůcky do mateřské školy.

* ... Děkujeme panu Fleislébrovi z Bratronic za jablka ze zahrady - děti ze školy i školky měly pár dní zásobu vitamínů a zdravou svačinku.

* ... Poděkování patří manželům Moravcovým ze Sýkořice a paní Petře Pucholtové z Bratronic za krásné vánoční stromky, které zdobí školu a školku v předvánočním čase.

* ... Jsme rádi i za každou pomoc - děkujeme manželům Lukášovým, Kadlecovým a Kryllovým z Bratronic za odvozy dětí na sportovní utkání.

* ... Manželům Lukášovým patří také naše poděkování za vybudování vyvýšeného záhonu na školní zahradě. Už je zaseto a těšíme se na jaro, co nám vyroste.

* ... Sponzoři 11. školního plesu 23. ledna 2016 v PDF.


 

Sponzoři školního roku 2014/2015:

* Paní Ivana Frühaufová, Bratronice věnovala v únoru škole ca 35 ks dětských knih. Knihy jsou k dispozici všem školákům v patře školy u pohovky, kde si mohou během přestávek a po vyučování číst. I díky těmto knihám podpoříme naše projekty Noc s Andersenem a Celé Česko čte dětem / viz http://www.zsbratronice.cz/node/12. Moc děkujeme!

* Sponzoři 10. školního plesu 24. ledna 2015 v PDF.

* V závěru roku 2014 se letošním prvním sponzorem mateřské školy stal pan Michal Švejcar, Dolní Bezděkov. Děkujeme, Ježíšku!


 

Pravidelní sponzoři školy:

Autodoprava Jan Kníže, Bratronice

http://www.jednotakladno.cz/

http://www.kservice.cz/

http://www.ucebnicevanicek.cz/

 

 

 EU Copyright | Page