Škola

Motto: "Fantazie je důležitější než vědomosti." Albert Einstein


 

Naše základní škola je málotřídní, navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku, kapacita je 75 žáků.

Ve školním roce 2018/19 jsme rozděleni do 3 kmenových tříd (celkem 72 žáků):

1. ročník / 18 žáků - tř. uč. Mgr. Martina Ludvíková

2. + 4. ročník / 10 + 17 - tř. uč. Mgr. Lada Kalmusová

3. + 5. ročník / 13 + 14 žáků - tř. uč. Mgr. Jana Sochorová

Další vyučující: Mgr. Kamil Libich, Bc. Vendula Holmanová

 

Telefony:    774 462 120 (ředitelka)

608 837 530 (učitelé)

 

Autoevaluace - klima školy očima rodičů 2018

Autoevaluace - klima třídy 2017

Rozvrhy hodin na školní rok 2017/2018

 

Zvonění a přestávky:
0. 6.45 - 7.30       ranní dohled
1. 7.45 - 8.30
2. 8.40 - 9.25        svačina
3. 9.40 - 10.25      pobyt venku
4. 10.45 - 11.30    oběd 1,2
5. 11.35 - 12.20    oběd 3,4,5
6. -
7. 13.05 - 13.50
8. 13.55 - 14.40


 

Desatero pro rodiče (nejen prvňáčků) smiley

1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého dítěte.

2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím ořezané tužky a pastelky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

4. Pravidelnou přípravu do školy rozdělíme dítěti na kratší časové intervaly. Zajímavým úkolem mohu zkrátit i dobu čekání (např. na autobusové zastávce nebo u lékaře).

5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

6. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, co zajímavého zažilo během dne, snažím se odpovědět na jeho otázky.

7. O společných kulturních zážitcích (knížka, rozhlas, televize, kino ...) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

8. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole nedaří podle mých představ.

9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole, pomoc a spolupráci.

10. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitelky (podle seznamu) a dohlédnu, aby je mělo dítě v pořádku po celou dobu školní docházky (nejen na začátku 1. ročníku).


 

Z historie školy ...

Foto z prázdninové školy 2016

Rekonstrukce školy 2015: http://www.zsbratronice.cz/node/88EU Copyright | Page