Piráti ze ŠD

Vyhodnocení 1. části celoroční družinové hry Cesta kolem světa, pirátské trhy, disco ve školní družině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EU Copyright | Page