Zaměstnanci

Zaměstnanci školní jídelny:

 Vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka  Milada Vyhnanovská
 Kuchařky

 Irena Štáfková

 Dana Pucholtová

 

Zaměstnanci provozní:

 Školnice, uklízečka MŠ  Ivana Tenklová
 Uklízečka ZŠ  Iveta Pomothyová

 EU Copyright | Page