Zaměstnanci

Zaměstnanci školní družiny:

 

 Vedoucí vychovatelka  Bc. Vendula Holmanová
 Vedoucí zájmového vzdělávání  Mgr. Lada Kalmusová, Soňa Hříbalová, Petra Birnbaumová, Mgr. Martina Ludvíková, Eliška Semencová, Věra Vršková, Mgr. Květoslava Lachmanová, Mgr. Kamil Libich, Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

 EU Copyright | Page