Zaměstnanci

Zaměstnanci školní družiny:

 

 Vedoucí vychovatelka  Zuzana Ernstová
 Vedoucí zájmového vzdělávání a externí pracovníci

 Mgr. Lada Kalmusová, Soňa Hříbalová, Eliška Semencová, Věra Vršková, Mgr. Květoslava Lachmanová, Petra Birnbaumová, Mgr. Martina Ludvíková, Mgr. Kamil Libich, Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová, Richard Lachman

 EU Copyright | Page