Zájmová činnost

Ve školní družině se nenudíme.

Kreslíme, stříháme, lepíme, malujeme, tančíme, ale můžeme si tu i udělat domácí úkoly, podívat se na film, poslouchat hudbu, najít si informace na internetu, hrát interaktivní hry na tabuli, často chodíme ven, sportujeme, hrajeme florbal, fotbal, basketbal, baseball, šijeme, pleteme, tvoříme z keramické hlíny, učíme se první pomoci, mluvíme anglicky a německy, zpíváme, hrajeme na kytary, flétničky, jezdíme na výlety a dokonce i vaříme a pečeme!

laugh

A kdo se nám o tu zábavu postará?

 po  Zuzana Ernstová  Mgr.  Lada Kalmusová a Soňa Hříbalová (sborový zpěv)
 út  Zuzana Ernstová  Mgr. Květoslava Lachmanová (pohybové hry / výtvarné činnosti)
 st  Zuzana Ernstová  Eliška Semencová (pro šikovné ručičky)
 čt  Zuzana Ernstová  Mgr. Květoslava Lachmanová (pohybové hry / výtvarné činnosti)
 pá  Zuzana Ernstová  Věra Vršková (pečení, vaření, smažení)

 

Navíc mohou děti navštěvovat tyto zájmové zpoplatněné kroužky (po dohodě s vedoucím):

- zumba (Petra Birnbaumová) - každé úterý ve 13.30 hod

- florbal (Mgr. Kamil Libich) - liché středy

- florbal (Richard Lachman) - pondělí 14.30-16.00 h a pátek 13.30-15.00 h - info

- hra na kytaru (Mgr. Lada Kalmusová) - individuálně

- hra na flétnu (Soňa Hříbalová, Mgr. Lada Kalmusová) - individuálně

- angličtina (Jitka Tenklová) - pro 1. - 3. ročník - pondělky 13.50-14.20 h dle rozpisu

- keramika (Mgr. Martina Ludvíková) - cca 1 x měsíčně

17. května 2 skupiny od 15.00 - 17.00 a 17.00 - 19.00 hod. a 7. června glazování 2 skupiny od 16.00 - 17.00 a 17.00 - 18.00 hod.

- jarní seberozvojový program Hry pro rozvíjení sebeúcty (Jitka Tenklová) - čtvrtky 15 - 16 h dle rozpisu

- Cvičení pro trénink paměti a koncentrace pozornosti (Jitka Tenklová) - pondělky po obědě, čtvrtky ráno před vyučováním

 

 EU Copyright | Page