Zaměstnanci

​Zaměstnanci základní školy:

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová - ředitelka, učitelka Aj, školní psycholog

Mgr. Lada Kalmusová - zástupkyně pro ZŠ, třídní učitelka 3. + 5. ročníku

Mgr. Kamil Libich - učitel Čj, Tv, Prv, Př, Pv, výchovný poradce

Mgr. Martina Ludvíková - třídní učitelka 1. + 2. ročníku, metodik prevence

Mgr. Jana Sochorová - třídní učitelka 4. ročníku

Bc. Vendula Holmanová - učitelka Aj, Vv, Pč, Inf, vedoucí vychovatelka ŠD

Ivana Tenklová - asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

 EU Copyright | Page