Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám o nás dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Červenec a srpen 2016

Literární tvorba žáků 5. ročníku: Dopis do budoucnosti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Obrázky žáků 4. a 5. ročníku do výtvarné soutěže "KAREL IV. očima dětí" - 1, 2, 3

 

Přejeme všem návštěvníkům stránek krásné prožití léta, prázdnin a dovolenek a těšíme se opět v září na shledanou se všemi dětmi a příznivci školy!!!

 

Prázdninový provoz MŠ: pá 1. 7. a po 29. - st 31. 8. 2016. Za červenec a srpen škola nevybírá poplatky.

Noviny červen 2016

Zprávičky z naší školičky

Ve čtvrtek 2. června proběhl zápis dětí do naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí z Bratronic, Horního Bezděkova, Dolního Bezděkova a Sýkořice. Vzhledem k počtu letošních předškoláků bylo přijato 10 dětí s nástupem od 1. září 2016. Během zápisu měli rodiče s dětmi možnost prohlédnout si všechny prostory školy a vyzkoušet některé didaktické hračky.

Nepřijatým dětem byla nabídnuta možnost volných míst v mateřské škole Lhota (ředitelství ZŠ a MŠ Družec).

Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. V první části byli rodiče seznámeni se školním řádem, koncepcí a denním programem MŠ. Druhá část proběhla netradiční formou seznamovací hry. Na závěr byla nabídnuta rodičům diskuse a shrnutí hlavních výchovných zásad.

S našimi předškoláky jsme se rozloučili „VÝSTUPEM“, k večeru jsme si opekli buřtíky a přespali ve školce.

Celá naše škola má rok co rok velmi nabitý konec školního roku akcemi nejrozmanitějšího druhu. Vše začalo dětským dnem, který se vhledem k nepříznivému počasí přesunul do všech prostor školy a školky. Děkujeme panu M. Langerovi za názornou ukázku práce hasičského sboru. S hudební ukázkou dechových nástrojů nás navštívili hudebníci ze ZUŠ v Kladně. Den plný netradičních her a soutěží připravili pro naše děti Lesy ČR. Děkujeme za pozvání. Pásmo lidových písní v podání našeho pěveckého sboru a souboru flétniček jste měli možnost si poslechnout při Noci Kostelů. Naše malé umělce jste mohli ještě slyšet a vidět při zahájení hudebního festivalu DŽBÁN a na SLAVNOSTECH ŠKOLY. Dále měly děti možnost podívat se do sportovní haly v Kladně na soutěž v Rock´n´rollu, kde podpořily svým potleskem některé své spolužáky. Tradičně se na úplný závěr konal velmi oblíbený výlet do Mirákula.

Jak vidíte, my jsme se rozhodně nenudili!!!!!

Dny plné sluníčka, radosti a prázdninové pohody za celý kolektiv MŠ a ZŠ Bratronice S. Hříbalová

 

Za uplynulý školní rok 2015/16 bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy za trpělivou práci s dětmi. Zaměstnancům obecního úřadu děkujeme za pomoc při organizaci provozu budovy školy. Zřizovateli (Obci Bratronice) patří velké díky za stálou podporu školy, ať už věcnou, finanční nebo ve formě povzbuzení a spolupráce. Děkuji také školské radě a všem aktivním rodičům našich dětí za věcné a plodné připomínkování a rady, které posunují naši práci stále kupředu.

Přeji všem čtenářům krásné prožití letních dnů dovolenek a dětem skvělé prázdniny.   J. Tenklová

 

Poděkování...

Rádi bychom poděkovali paní Šulekové za krásné háčkované a pletené oblečky na barbie panenky, které holčičkám z naší školy osobně předala na hřišti. Bylo to moc příjemné posezení. Dokonce ani kluci nepřišli zkrátka, aby jim to nebylo líto, dostali sladkou kompenzaci :-)

Další poděkování patří panu Hejnému, který škole daroval finanční dar, za který jsme dětem pořídili odměny ke Dni dětí, který se konal ve škole a před školou 3. června.

Velký dík také patří zaměstnancům hasičskému záchrannému sboru DP Hl. m. Praha, Michalovi Langerovi a Tomášovi Zemaníkovi, kteří nám předvedli na Dni dětí mnoho z jejich práce (dokonce v době vlastního volna).

V neposlední řadě také patří dík manželům Lukášovým, kteří se krásně starají o malé „zahrádky“, které dětem pořídili.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce...    V. Holmanová

 

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright