Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám o nás dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Květen 2016

Literární tvorba žáků 5. ročníku: Dopis do budoucnosti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Obrázky žáků 4. a 5. ročníku do výtvarné soutěže "KAREL IV. očima dětí" - 1, 2, 3

12. 5. ukázky modelářství pro ZŠ i MŠ

14. 5. biatlon na fotbalovém hřišti Bratronice

16. 5. fotografování jednotlivců Retro foto s rámečkem

19. 5. Bezpečně na internetu - přednáška pro veřejnost

30. 5. Divadlo Lampion MŠ + 1. ročník

31. 5. výlet na Pražský hrad (4.  a 5. ročník) společně se ZŠ Družec

 

Poznamenejte si další důležité datumy tohoto šk. roku:

2. 6. Zumba Mořská víla pro ZŠ, zápis do MŠ

3. 6. Den dětí s hasiči

7. 6. hudební nástroje

9. 6. Den s Lesy ČR, Nižbor (naučná stezka, kočár s koňmi, výcvik psů, opékání buřtů)

10. 6. Noc kostelů od 18 h v kostele Všech svatých v Bratronicích

13. 6. Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi s Mgr. I. Kaprovou od 15.30 h

14. 6. Pedagogická rada

15. - 21. 6. třídní schůzky ZŠ

15. 6. vybíjená Libušín

16. 6. RaK vystoupení ve Sportovní hale Kladno, První pomoc (náměstí St. Pavla Kladno), informační schůzka v MŠ pro zák. zástupce nově přijatých dětí

18. 6. vystoupení žáků školy na hudebním festivalu Bratroňský džbán

23. 6. zumba Mořská víla pro MŠ, besídka a spaní ve školce

26. 6. Zahradní slavnosti školy 13 - 18 h (vystoupení dětí a žáků školy, zumba, rock´n´roll, kapela Sestřenice, soutěže, občerstvení vítáno)

27. 6. výlet Mirákulum (Milovice) pro ZŠ

30. 6. Vysvědčení, konec školního roku

1. 7. Prázdniny ZŠ

Prázdninový provoz MŠ: pá 1. 7. a po 29. - st 31. 8. 2016. Za červenec a srpen škola nevybírá poplatky.

Noviny květen 2016

Zprávy ze školy a školky

Vážení rodičové a další přátelé naší školičky

Letošní školní rok si florbalisté a florbalistky naší školy florbalového rojeníčka moc neužili, protože jsme neměli hráče do základní „malé“ pětky (což je podmínkou pro účast ve školní florbalové lize-ŠFL).

Ale celorepublikového turnaje „Think Blue Cup“ jsme se zúčastnili (již čtvrtým rokem) - družstvo chlapců (okresního kola) a družstvo dívek (krajského kola v Praze). Při této příležitosti chci poděkovat panu Berouškovi, p. MVDr. Lukášovi a paní Kryllové za pomoc při svozu a odvozu našich repre; bez nich bychom na turnaje nedojeli!!!!!!

Samozřejmě, že stále školní florbal pro zájemce provozujeme – každý čtvrtek „malý florbalík“ = to jsou děti z první a druhé třídy. Každé pondělí a středa (jednou za čtrnáct dní) „velký florbal“ = děti od 3. do 5. ročníku; vždy od 13,05 do 14,30 hod.

Příští školní rok bychom zase rádi „naskočili“ do ŠFL, ale potřebujeme přeci jen „dokoupit“ alespoň dva hráče do „malé“ pětky a sehnat dobrovolníky z řad rodičů jako spoludopravce na Kladno a zpět.

V červnu se opět zúčastníme tradičního turnaje ve vybíjené, pořádaného ZŠ Libušín. A na závěr školního roku nás pak čeká pohybová radůstka - návštěva herního parku Mirákulum.

Zapsal: Mgr.Kamil Libich

 

Prázdninový provoz MŠ: pá 1. 7. a po 29. - st 31. 8. 2016. Za červenec a srpen škola nevybírá poplatky.

Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny a těšíme se na setkání s vámi při školních akcích.

Jitka Tenklová

 

ZÁPIS do MŠ Bratronice

Zveme všechny malé i velké zájemce k zápisu do MŠ, který se koná 2. 6. 2016 od 16.00 – 18.00hod.

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout přímo ve školce nebo ji stáhnout z našich webových stránek (http://www.zsbratronice.cz/node/16).

Kapacita naší MŠ je 40 dětí. Do 1.třídy odchází 10 dětí - to je i počet volných míst.

Vzhledem k tomu, že se do naší MŠ většinou hlásí více zájemců,než můžeme z kapacitních důvodů přijmout,bylo nezbytné pro tyto případy stanovit kritéria přijetí (chválena školskou radou).

přijímací kritéria :

1. přednost mají děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláci)

2. trvalý pobyt – v obci, smluvní obce, ostatní

3. dítě 4leté – celodenní docházka – prokazatelně zaměstnaní rodiče

dítě 3leté (narozené do 30.9.2013) - celodenní docházka – prokazatelně zaměstnaní rodiče

dítě 4leté – celodenní docházka – nezaměstnaní rodiče

dítě 3leté (narozené do 30.9.2013) – celodenní docházka – nezaměstnaní rodiče

4. ostatní

individuální situace dítěte – sourozenec navštěvoval nebo navštěvuje MŠ nebo ZŠ

Nerozhoduje pořadí žádostí, jsou posuzovány všechny žádosti podané ke dni zápisu, ostatní individuálně.

Všechny děti do 4 let budou do MŠ přijaty na zkušební dobu v délce trvání 3 měsíce.

V tomto období projdou „Adaptačním programem“, který je součástí Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ schváleného ČŠI.

Po splnění podmínek rozhodne ředitelka školy o trvalém přijetí.

Podmínky pro přijetí (jsou zakotveny v Organizačním řádu školy, část 43, čl.1)

 • dítě je sociálně zralé (je schopné odpoutat se alespoň na krátký čas od rodiče)

 • dítě zvládá hygienu – mytí rukou,WC (nesmí mít plenky)

 • dítě umí manipulovat se lžící a hrnečkem (přiměřeně věku)

 • souhlas pediatra

U zápisu zákonný zástupce předkládá :

   • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   • občanský průkaz

   • potvrzení od lékaře (dítě je zdravé,nemá zdravotní omezení,které by bránilo přijetí do MŠ)

   • kopii očkovacího průkazu

   • potvrzení o studijním,pracovním či jiném obdobném poměru

Věra Vršková

 

Noc kostelů 10.června 2016 od 18 hodin

I letos bychom rádi uspořádali v místním kostele koncert na „Noc kostelů“. Vystupovat bude dětský pěvecký sbor při ZŠ Bratronice a také její flétnový soubor. Děti již na koncert pilně trénují. Těšit se můžete na lidové písně ve dvojhlasém provedení, písničky z pohádek v doprovodu fléten i jiných dechových nástrojů. Uslyšíme také nově opravené varhany.

Všichni jste srdečně zváni.

L.Kalmusová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright